Prouwen den 3.9-5.9.13; 18-22h

Den 3.9.-5.9.13 fannen vun 18-22h Prouwen am Babylonia-Jugendhaus statt.
Dës Prouwen sinn fir all d'Participanten.