Freelance 2015

Un all interesséiert an motivéiert jonk Leit, kuckt Iech deen Flyer mol un. Weider Informatiounen fand dir och ënnert "Travailler en freelance".